Werkzaamheden

De jagers van WBE It Bûtenfjild zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan diverse diersoorten, zoals haas, eend, houtduif, gans, kraai en kauw. Tevens komen er steeds meer reeën in het gebied voor.

Ten behoeve van de leden van de WBE wordt een aantal werkzaamheden verricht.
Hiertoe behoort het afsluiten van jachthuur- en faunabeheerovereenkomsten. De rechten die hiermee worden gehuurd, worden onderverhuurd aan de leden. Het betreft veelal gronden van het Staatsbosbeheer, de Dienst der Domeinen, het Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea.
Daarnaast speelt de WBE een belangrijke rol in het verstrekken van vergunningen en ontheffingen.
De WBE geeft voorlichting over jacht en faunabeheer op basisscholen of op evenementen.
Daarnaast neemt de WBE deel aan diverse overlegsituaties, bijvoorbeeld met de gemeenten uit het werkgebied, de politie, de vogelwachten en de zgn. skrizekriten.
Verder neemt de WBE deel aan landelijke wildtellingen en verzorgt ze de registratie van valwild.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.