Samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur

Samenstelling en taakverdeling op hoofdlijnen binnen het bestuur WBE It Bûtenfjild.

Sape Dijkstra
, Halepaad 3 9113 AX Wâlterswâld, 0511 422650/06 26520034, 
contact@sapedijkstra.nl , voorzitter, vertegenwoordigt de WBE bij de KJV, regelt het afsluiten van jachthuurovereenkomsten, is aanspreekpunt voor externe relaties zoals het Staatsbosbeheer, gemeenten en de Noardlike Fryske Wâlden. en  It Fryske Gea.

Kornelis de Wit,  Strobosserweg 93 9101 VV Dokkum, 06 57803743  kornelis_hotmail.com,  secretaris.   

Jan Annema,  A. Prakkenstrjitte 13 9104 HS Damwâld,  j_annema@planet.nl,  0511-423823, penningmeester, verzorgt de ledenadministratie. 

Hindrik Vriesinga
, It Hoarnleger 29 9269 NZ Sumar, hvriesinga@live.nl,  06 23015877 voorzitter van de reewildcommissie .

Abel de Boer,
Auke Jansstraat 31 9108 NB Broeksterwâld, 06 21452723 boerbakker@hotmail.com, predatiebeheer

Jasper Zwarts, Voorstraat 14 9271 KH De Westereen, 06 51575010 zwartsjasper@gmail.com , faunacoördinator, beheer FRS, valwildregistratie, organisatie tellingen, verzorging afschotrapportages.  


 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.