Samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur

Samenstelling en taakverdeling op hoofdlijnen binnen het bestuur WBE It Bûtenfjild.

Jan Tsjerk Dijkstra, Waldheem 22 9113 PS Wâlterswâld, 06 122383412, 
contact@jtdijkstra.nl , voorzitter, vertegenwoordigt de WBE bij de KNJV, regelt het afsluiten van jachthuurovereenkomsten, is aanspreekpunt voor externe relaties zoals het Staatsbosbeheer, gemeenten, de Noardlike Fryske Wâlden en It Fryske Gea.

Natanaël Zijlstra, Susternemear 23 8927AJ Leeuwarden 0647727277 info@wbe-itbutenfjild.nl of n.zijlstra@live.nl, secretaris.   

Jan Annema,  A. Prakkenstrjitte 13 9104 HS Damwâld,  j_annema@planet.nl,  0511-423823, penningmeester, verzorgt de ledenadministratie. 

Harmen Pieter de Vries
, Binnendijk 98, 9256 HP Ryptsjerk, harmpdevries@hotmail.com, 0650464606 voorzitter van de reewildcommissie .

Abel de Boer,
Auke Jansstraat 31 9108 NB Broeksterwâld, 06 21452723 boerbakker@hotmail.com, predatiebeheer

Jasper Zwarts, Voorstraat 14 9271 KH De Westereen, 06 51575010 zwartsjasper@gmail.com , faunacoördinator, beheer FRS, valwildregistratie, organisatie tellingen, verzorging afschotrapportages.  

Bestuursadviseur Sape Dijkstra 06 26520034 of contact@sapedijkstra.nl  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.