Over onze WBE

WBE It Bûtenfjild is een vereniging waarvan de leden in het werkgebied jagen. Dit laatste om wild, in ons gebied met name hazen en eenden, te bemachtigen voor bijvoorbeeld eigen gebruik of om als wildgift te dienen.

Daarnaast spelen de leden een rol bij faunabeheer, zoals schadebestrijding en het beperken van het aantal predatoren. Denk hierbij aan de vos en de zwarte kraai.

Onze site heeft als doel de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de vereniging, maar dient ook om andere bezoekers van de site te informeren over jacht en wildbeheer.

De WBE werkt samen met onder meer het Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en plaatselijke vogelwachten.

WBE "It Bûtenfjild” is een vereniging van jachtaktehouders die in het werkgebied van de WBE jagen.
Een belangrijke doelstelling van onze vereniging is het bevorderen van een goede samenwerking tussen jagers, verhuurders van jachtrecht, grondgebruikers en diverse organisaties.

De leden van de vereniging zetten zich in voor jacht, faunabeheer en bestrijding van schade. Dit laatstgenoemde kan zijn: schade aan landbouw, verkeersveiligheid en volksgezondheid.

De vereniging neemt afstand van stroperij en onweidelijk jagen.

WBE It Bûtenfjild is opgericht in 1992 en telt momenteel ruim 90 leden.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.