Welkom op de site van wildbeheereenheid It Bûtenfjild!


                                                                                                                           
 
WBE It Bûtenfjild is een vereniging waarvan de leden in het werkgebied jagen. Dit laatste om wild, in ons gebied met name hazen en eenden, te bemachtigen voor bijvoorbeeld  eigen gebruik of om als wildgift te dienen.
 
Daarnaast spelen de leden een rol bij faunabeheer, zoals schadebestrijding en het beperken van het aantal predatoren. Denk hierbij aan de vos en de zwarte kraai.
 
Onze site heeft als doel de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de vereniging, maar dient ook om andere bezoekers van de site te informeren over jacht en wildbeheer.
 
De WBE werkt samen met onder meer het  Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en plaatselijke vogelwachten.