Over onze WBE


WBE "It Bûtenfjild” is een vereniging van jachtaktehouders die in het werkgebied van de WBE jagen.
Een belangrijke doelstelling van onze  vereniging is het bevorderen van een goede samenwerking tussen jagers,  verhuurders van jachtrecht, grondgebruikers en diverse organisaties.
De leden van de vereniging zetten zich  in voor jacht, faunabeheer en bestrijding van schade. Dit laatstgenoemde kan zijn: schade  aan landbouw, verkeersveiligheid en volksgezondheid.
De vereniging neemt  afstand van  stroperij en onweidelijk jagen.

WBE It Bûtenfjild is opgericht in 1992 en telt momenteel ruim 90 leden.