Vergroening landbouw mogelijk, mits aan voorwaarden wordt voldaan


Op 1 juli 2021 presenteerden de agrarische collectieven en LTO de resultaten van hun zeven pilots. Afgelopen twee jaar is binnen die zeven pilots verkend hoe het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) straks kan gaan bijdragen aan bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. Als belangrijkste resultaat kwam naar voren dat vergroening van de landbouw mogelijk is, mits er wordt voldaan aan regionaal maatwerk, kennisuitwisseling, keuzevrijheid voor de boer en beloning naar prestatie. 


In de afgelopen twee jaar troffen bijna 500 boeren daadwerkelijk vergroeningsmaatregelen op hun bedrijf. Het ging hier om zowel boeren met als zonder contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De focus lag in de pilots op een effectieve, werkbare en toegankelijke invulling van de ecoregeling, een nieuw onderdeel van het GLB. Dit is een landelijke regeling met maatregelen voor bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. Boeren kunnen hieraan vrijwillig deelnemen en vergroeningsmaatregelen selecteren uit een keuzemenu, beloond met een aparte hectarevergoeding.


Alle lessen die zijn getrokken uit de pilots zijn inmiddels onder de aandacht gebracht van provincies en Rijk. Zij werken op dit moment aan het Nationaal Strategisch Plan waarin zij aangeven hoe Nederland vanaf 2023 aan de slag gaat met het GLB.


Het bericht Vergroening landbouw mogelijk, mits aan voorwaarden wordt voldaan verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 02-07-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.